Wykonanie przyłącza wodnego, gazowego, kanalizacyjnego Bystrzyca Dolna

W Bystrzycy Dolnej wykonaliśmy przyłącze wodne, gazowe w systemie zgrzewu elektrooporowego oraz przyłącze kanalizacyjne z wpięciem do studzienki kanalizacyjnej.